بازداشت دو فعال مدنى در شهر ديولان

بازداشت دو فعال مدنى در شهر ديولان

طبق گزارشي كه به دست جمعيت حقوق بشر كوردستان رسيده ، امروز دوشنبه ١١ بهمن سال ١٣٩٥ شمسي نيروهاى اطلاعات جمهورى اسلامى در شهر ديولان با حمله به منزل اقبال و پروانه حسين پناهى ، انها را
بازداشت ميكنند.
به گفته يكى از أعضاء خانواده ى پروانه حسين پناهى ، نيروهاى اطلاعات بدون مجوز دادگاه با يورش و همراه با بي احترامى و تهديد پروانه حسين پناهى را در جلو فرزندانش دستگير و به اداره ى اطلاعات منتقل ميكنند ، بعداً كه اقبال حسين پناهى به اداره ى اطلاعات مراجعه و در رابطه با بازداشت همسرش پرسش ميكند نامبرده را هم بازداشت ميكنند.
لازم به ذكر است كه اقبال و پروانه حسين پناهى به اتهام فعاليت مدنى پيش تر به ٣ سال زندان تعليقي حكم داده بودند ، هر چند مدت مديدى هست كه از مدت حكم گذشته و طبق قوانين جزايي ايران هيچ بهانه اى براى بازداشت اين شهروندان وجود ندارد.
پروانه و اقبال و انور و سيروان عضو خانواده ى حسين پناهى هستند و در منطقه ليلاخ ديولان به دليل فعاليتهاى مدنى بيشتر مواقع توسط نيروهاى اطلاعات جمهورى اسلامى در استان سنه احضار و بازداشت شده اند و قبلاً در نامه اى به احمد شهيد و حقوق بشر سازمان ملل و سازمان گزارشگر بدون مرز خواستار توقف فشار وزارت اطلاعات و نهادهاى امنيتى عليه اين خانواده شده بودند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان