جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

دادگاه حقوق بشر اروپا ؛ حقوق طبيعى اوجالان نقض ميشود

دادگاه حقوق بشر اروپا ؛ حقوق طبيعى اوجالان نقض ميشود

طبق گزارشي كه به دست جمعيت حقوق بشر كوردستان رسيده ، رئيس دادگاه حقوق بشر اروپا اعلام كرد كه انزواى تحميلي بر عبدالله اوجالان نقض پيماننامه هاى حقوق بشر اروپاست.
طبق گزارشهاى رسيده ، در نشستى خبرى ، گودو راموند ، رئيس دادگاه حقوق بشر اروپا در جواب سوئالات خبرنگاران كه در مورد وضعيت اوجالان پرسيده شد گفت: اين وضعيتى كه اقاى اوجالان در ان بسر ميبرد نقض ماده ٣٤ پيماننامه ى حقوق بشر اروپاست.
چون كه به مدت پنج سال از وكلاى اوجالان براى رفتن به زندان امرالى و ديدن موكلشان جلوگيرى بعمل امده است ، رئيس دادگاه حقوق بشر اروپا اذعان كرد جلوگيرى از ملاقات وكلا براى رفتن به امرالي نقض پيماننامه ى حقوق بشر اروپاست

عبدالله اوجالان نزديك به ١٨ سال است كه در زندان امرالى زندانى شده و مدت پنج سال از رفتن وكلا به زندان نامبرده و ديدن موكلشان جلوگيرى شده است

جمعيت حقوق بشر كوردستان

Related posts

تنها مرکز جراحی قلب بروجرد در آستانه تعطیلی

بازداشت و صدور حکم برای بردار زندانی اعدام شده حسین عبداللهی

کرماشان با بیکاری و رشد تصاعدی آن روبرو است