جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

 ماشین اعدام در ارومیه و خرم آباد  جان ٤ تن دیگر را گرفت

بە گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان امروز سەشنبە ٥ بهمن ماە،  دو  زندانی  بە اتهام قتل در زندان ارمیە  و دو زندانی دیگر با اتهامات مربوط به مواد مخدر در زندان پارسیلون خرم آباد  بە دار اویختە شدند

در گزارش امدە است حامد حمدالهی ساکن  میاندوآب و عثمان قویطاسی از ساکنین بوکان دو زندانی در زندان ارمیە  کە  از روز قبل بە سلولهای انفرادی جهت اجرای حکم انتقال دادە شدە بودند با اتهام قتل  بە دار اوویختە شدند. همزمان امدە است کە یعقوب میرزاپور از شهروندان خوی نیز ب ا رضایت اولیای دم بخشیده شد و از طناب دار نجات یافت.

همچنین امدە است کە جهانگیر بیرانوند و عادل بیرانوند  بە  اتهامات مربوط به مواد مخدر در زندان پارسیلون خرم آباد در استان لرستان  بە دار اویختە شدند. گزارشها و اخبار منتشر شدە حاکی از ان است کە عادل بیرانوند  تنها بدلیل اعتراف نفر اول پرونده، علیرغم فقدان شواهد کافی بە اثبات جرم اعدام‌ شدە است.

اجرای حکم اعدام محکومین مواد مخدر در زندان های مختلف جمهوری اسلامی ایران  در حالی صورت می‌گیرد کە سازمان ملل،  اتحادیە اروپا  نهادهای بین المللی  بارها از مقامات حکومتی  ایرانی خواستەاند کە  اجرای احکام اعدام را متوقف کنند  و مجلس جمهوری اسلامی  ایران در ماه های اخیر یک فوریت طرح حذف مجازات اعدام مجرمان مواد مخدر را تصویب کرد. هم‌چنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه ای به ریاست قوه قضائیه از او خواسته بودند اجرای حکم اعدام حدود ۵ هزار زندانی محکوم به اعدام مرتبط با جرایم مواد مخدر را تا بررسی طرح مورد اشاره متوقف کنند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

صدور احکام سنگین حبس و اعدام در مدت ۲۵ روز

اورمیه; اعدام سه زندانی از جمله یک کودک

ارتش ترکیە خانەهای مردم را ویران و در جای آن پایگاە نظامی میسازد