مسئول اتاق پزشكان مردين از فاجعه انسانى در نصيبين خبر داد

طبق گزارشي كه به جمعيت حقوق بشر كوردستان و گزارش گزارشگر فرات نيوز  رسيده ، زكى أوزون  رئيس اتاق پزشكان ميردين  با اعتراض به تخريب تعدادى از محلات و منازل شهروندان در شهر نصيبين در حاليكه هنوز اجساد شهروندان در ويرانه هاى سال گذشته وجود دارند و اعلام كرد انچه كه دولت توركيه در نصيبين انجام داده از نظر اخلاقى و بهداشتى عجيب است.

ارتش توركيه در سال ٢٠١٦ پس از اعلام خودمديريتى ديموكراتيك توسط مردم شهر نصيبين  به اين شهر يورش برد و چند محله مسكونى همشهريان را با خاك يكسان كرد. و شمار زيادى از شهروندان و نيروهاى عضو يگانهاى مدافع غيرنظاميان كه از جوانان انقلابى تشكيل شده بودند در اين ويرانى جان خود را از دست دادند.

دولت توركيه پس از ويرانى ، با منع رفت و امد و ورود هيأتهاى مستقل و گروههاى حقوق بشرى به اين محلات اعلام حكومت نظامى كرد ، بيشتر اجساد جانباختگان چند ماه زير اين ويرانه ها مانده وخارج نشده اند با اين وجود دولت توركيه با ماشين آلات سنگين مشغول تخريب و آواربردارى از محلات ويران شده اى چون هبدالقادر پاشا ، فرات ، دجله و ينيشهير هستند.

به همين دليل در روز ١٦ ژانويه با مشاهده جسد ديگرى خبرساز شد. زكى أوزون ميگويد: از نزديك اوضاع را دنبال ميكند و  در حاليكه هنوز اجساد همشهريان زير آوار مانده آواربردارى ويرانه ها توسط دولت توركيه اقدامى عجيب و غير اخلاقيست و سلامتى شهروندان را تهديد ميكند.

او ميگويد به سبب بمباران زير ساختهايي همچون شبكه فاضلاب و ابرسانى خسارت وارد شده و در اين اوضاع سرايت و انتقال بيماريهاى گوناگون وجود دارد براى نمونه بيمارى “وبا ” به همين شيوه به همه جا سرايت كرد.

رئيس اتاق پزشكان ميردين در ادامه سخنان خود ميگويد: بيمارى در ميان كودكان خانواده هاى آواره نصيبين به حاد رسيده كه امكان كنترل به موقع و تزريق واكسن به انها وجود نداشته است، و وضعيت  بد روحى و روانى به دليل شرايط روانى جنگ مادران بيشترين اسيب را ديده بيشتر نوزادان  زنده به دنيا نميايند.

زكى أوزون وضعيت سلامتى ٧٠ هزار نَفَر كه به دليل درگيريها آواره شده اند را اين طور توصيف ميكند : مردم وضعيت نامناسبى دارند و طى اين درگيريها در نصيبين ١٢ هزار منزل مسكونى شهروندان و ٩ هزار واحد تجارى توسط دولت ويران  و ٣٠٠ تا ٥٠٠ نَفَر نظامى و غير نظامى كشته و بيش از هزار زخمى بر جاى مانده است.

 

جمعيت حقوق بشر كوردستان