چهار سال و یک روز حبس برای  منیژە فاتحی

بنا به خبر رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان  امروز ٣ بهمن ماە منیژه فاتحی ٢٢ سالە اهل اهل بوکان  بە اتهام همکاری با احزاب کوردستانی توسط  دادگاە  انقلاب جمهوری اسلامی ایران  در بوکان بە چهار سال و یک روز حبس تعلیقی محکوم شد.

لازم بە یادرویست کە امنیژە فاتحی دانشجوی ٢٢ سالە کورد  ١٥ اسفند ماه سال ١٣٩٤ از سوی نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران  در بوکان  و در منزل پدریش بازداشت و حدود سە ماە  در سلول‌های انفرادی  بازداشتگاه‌های ادارە اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در شهرهای بوکان، مەهاباد و ارومیە نگهداری شدە بود.

در نهایت در شعبە یک دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی ایران  مهاباد  با تودیع وثیقە ١٥٠ میلیون تومانی بە طور موقت  تا زمان برگزاری جلسەی داگاە از زندان آزاد شد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان