جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

پیروان ایین بهایی نمیتوانند از حقوق جانباختگی سهمی داشتە باشند.

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است  خانواده  یک سرباز بهایی اهل  میاندوآب  که  فرزند انها بە نام محی الدین ذهنی در جنگ  ایران و عراق در سال ١٣٦٥ در جبهە  پیرانشهر جان باخت است  نمی تواند بە عنوان جانباختە در  بنیاد شهید  ثبت شود

در گزارش امدە است کە  بیناد شهید میاندوب در جواب درخواست مادر محی الدین جهت ثبت نام وی بە عنوان جانباختە نوشتە است کە به علت تعلق محی الدین ذهنی  وخانوادە وی به فرقه ظاله بهاییت  و بر اساس آئین نامه کاری بنیاد  امکان تشکیل پرونده برای این فرد یا افراد مشابه اعم از جانبازان یا جانباختگان وجود ندارد، لذا بە درخواست مادر  محی الدین ذهنی رسیدگی نمیشود.

محی الدین ذهنی اهل میاندوآب در اواخر خدمت سربازی خود در ایام جنگ در تاریخ  ۲۸ مرداد ۱۳۶۵ در پایگاه داود آباد پیرانشهر جان خود را از دست داد.

علیرغم جان باختگی او در جنگ ۸ ساله که در تمام موارد مشابه فرد جان باخته شهید  خوانده می شد و بازماندگان او تحت حمایت بنیاد شهید قرار می گرفتند، برای آقای ذهنی پرونده ای تشکیل نشد و از بازماندگان او حمایتی صورت نگرفت.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

نارضایتی فعالان محیط زیست نسبت به عملکرد شهرداری بوکان

خودکشی یک جوان در بانه

عدم شرکت در کلاس‌های قرآن مجازات ویژە برای زندانی کورد در زندان رجایی شهر کرج بەدنبال داشت