جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

سامان کریمی بە ادارە اطلاعات  مریوان احضار شد

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق  بشر کوردستان رسیدە است سامان کریمی فعال مدنی در شهر مریوان امروز دوم بهمن ماە ١٣٩٥ برای چندمین بار بە ادارە اطلاعات مریوان احضار و مورد بازجویی قرار گرفت

در گزارش امدە است کە سامان کریمی در پی احضار تلفنی، در ستاد خبری اداره ی اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در مریوان حضور یافته و در رابطه با فعالیتهای مدنی و همکاری و تشکیل  کمپین نه به جاده مرگ سنندج مریوان  و دیگر کمپینهای مدنی مورد بازجویی قرار گرفت.

قبلا نیز  کریمی در دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی ایران در  مریوان حضور یافته و بە اتهام تشویش اذهان عمومی، اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه جمهورى اسلامى ايران به پنج سال حبس تعلیقی  در روز ١١ دی ماه امسال  محکوم شد ، و  در سال ۱۳۸۹ به دلیل برپایی و حضور در تجمعی اعتراضی در دانشگاه پیام نور مریوان چندین بار به اداره اطلاعات سپاه پاسداران این شهر احضار شده بود.

کریمی آخرین بار در روز پنج‌شنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۵، در منزل شخصی خودش توسط  نیروهای امنیتی اداره اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در مریوان بازداشت شد کە پس از ١٠ روز  در بازداشتگاه اطلاعات و بە زندان  جمهوری اسلامی ایران در مریوان انتقال دادە شد کە پس از ۱۵ روز  با قرار وثیقه  صد میلیون تومان از زندان آزاد شد،

 

جمعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

پاوه؛ بازداشت یک شهروند توسط نیروهای امنیتی ایران

اشنویه؛ یک شهروند توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت شد

انفجار مین در اورمیه یک مجروح بر جای گذاشت