بيشتر از ١٤١ روشنفكر و هنرمند كه در ميان انها اورهان پاموك, خواستار آزادى احمد تورك هستند

طبق گزارشي كه به جمعيت حقوق بشر كوردستان رسيده ، اورهان پاموك و ١٤١ روشنفكر و هنرمند نام آور شمال كوردستان و توركيه طَي تجمعى  خواستار آزادى احمد تورك ریس مشترك شهردارى ميردين از زندان حكومت توركيه شدند.

روزنيوز در   گزارش خود اوردە است کە : امروز بيستم  فبرواری سال ٢٠١٧ ميلادى ١٤١ روشنفكر و هنرمند خواستار آزادى احمد تورك  ٧٤ سال سن دارند انها در بیانیە خود اوردەاند کە و وضعيت جسمانى  ايشان وخيم ميباشد و  او یکی از  سياستمدارى سرشناس شمال كوردستان و توركيه  است کە حضورى فعال در سياست توركيه داشته است به همين دلائل پافشاري از آزادى  نامبرده ميكنيم.

انها همچنین اشكارا گفتند احمد تورك یک انسان ديموكرات و آزاديخواه   است و خواهان  صلح واشتى است ، هر چند به دليل فعاليت در شهردارى بازداشت شده ، اما در زمان فعاليت در شهردارى  چندين  جايزه و لوح تقدير برای فعاليت هایش  دريافت کردە است..

اسامى برخى از روشنفكران  و هنرمندانى كه خواستار آزادى احمد تورك  ریس مشترك  شهردارى ميردين بوده اند عبارتند از  اورهان پاموك ، زولفو ليڤانلي ، ياشيم اوستاوغلو ، موژده ار ، جيدا كارا و فهيم تاش تكينيان .

جمعيت حقوق بشر كوردستان