يك فعال مدنى كورد به زندان محكوم شد

طبق گزارشي كه به جمعيت حقوق بشر كوردستان رسيده كامل شريف زاده اهل شهر سقز  بە اتهام  تبليغ عليه جمهورى اسلامى ايران و تبليغ براى يكى از احزاب كوردستانی در شبكه هاى اجتماعى توسط شعبه ى ١ دادگاه انقلاب شهر سقز به ٦ ماه و ١ روز زندانى محكوم شد.

لازم به ذكر است ، كامل شريف زاده در دوم آبان ماه امسال توسط نيروهاى اطلاعات جمهورى اسلامى ايران در شهر سقز شرق كوردستان بازداشت و با ضمانت ١٢٠ ميليون تومان آزاد شد.

لازم به يادآوريست كه نامبرده پيشتر  نیز بە اتهام همكارى با يكى از احزاب كوردسانی بە مدت  ٦ ماه در زندان جمهوری اسلامی ایران در شهر سقز زندانی بودە است. .

جمعيت حقوق بشر كوردستان