سرکوب دولتی ترکیه به فوتبال نیز سرایت کرد

طی چند ماه گذشته دولت ترکیه سرکوب معترضان کورد را شدت بخشیده است،  کوردها در شمال کوردستان خواهان خودمدیریتی دمکراتیک هستند و در این زمینه چندین شهر اعلام خودمدیریتی کرده و ساز و کارهایی لازمه آن را پیاده کرده‌اند.

در مقابل دولت ترکیه با بمباران شهرهای شمال کوردستان سعی در سرکوب مردم و این خواست دمکراتیک آنها کرده است.

در همین رابطه دنیز  ناکی یکی از بازیکنان سرشناس تیم فوتبال آمدسپور که تیم باشگاهی شهر آمد پایتخت شمال کوردستان است،  جریمه و از دوازده بازی محروم شد.

دلیل جریمه و محکومیت این بازیکن کورد بالا بردن دو انگشت که نشان پیروزی است میباشد.  دنیز  ناکی در صحبت هایی که داشته است،  اظهار داشته است که این جنگ تحمیلی علیه ملت کورد باید خاتمه یابد و صلح و آشتی برقرار شود.

این اظهارات،  بالا بردن دو انگشت پیروزی و تاتوی آزادی که بر دست این بازیکن حک شده است،  دلایلی شده‌اند که این بازیکن کورد از دوازده بازی محروم و به پرداخت ۴۰ هزار لیر محکوم شود.

این بازیکن کورد در اعتراض به این حکم گفته است،  که کوتاه نمی آید و در پیگیری آشتی و صلح اسرار خواهد کرد.

قابل ذکر است که بیش از ۱۲۰ نفر از اساتید دانشگاه نیز به دادگاه فراخوانده شده اند و تعدادی از آنها از ادامه تدریس محروم شده‌اند.