موج وسیع پارازیتها اعتراض شهروندان بوکان را برانگیخت

بە گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان، جمعی از شهروندان بوکانی در شرق کوردستان  با انتشار و امضای نامەایی بە مقامات جمهوری اسلامی ایران در این شهر خواستار بستن دەکل های پازیت شدند.

در نامە فوق امدە است کە  بەدلیل روشن کردن دستگاە پارزیت انداز از ساعت ٥ عصر تا ١٢ شب توسط پایگاهای سپاە پاسداران ازجملە پایگاە قلعەسردار زندگی و سلامت شهروندان را خطرات جدی تهدید می کند.  شهروندان از حق حیات برخوردارند و هیچ شهروندی را نمی توان از حق حیات محروم کرد،  این پارازیتها مسبب بیماریهای خطرناکی می شوند که مستقیما حیات شهروندان را تهدید می کند. موج پارازیت ها ما شهروندان بوکانی را مورد اذیت و ازار روحی و جسمی قرار داده است.

دستگاهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در شرق کوردستان  برای جلوگیری از دریافت شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی  ازاد  توسط شهروندان،   فرستنده‌های پارازیت در اکثر نقاط شهری و روستایی  نصب  کردەاند.

لازم بە ذکر است کە  تحقیقات نشان داده است  که امواج پارازیت تاثیرات مخربی بر اعصاب و روان انسان نیز بر جای می‌گذارند. همچنین این امواج ممکن است در اثر تداوم، ناشنوایی مزمن را به همراه داشته باشد و برای افراد التهابات پوستی و حتی بیماری کشنده سرطان را به دنبال بیاورد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان