اعدام با جرثقیل  در میاندواب 

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است،  صبح  امروز  ٢٧ دیماە  یکی از زندانیان  بە اتهام قتل در ملأ عام  با جرثقيل بە دار آویختە شد.  طبق گفتە ى رئیس دادگستری  جمهوری اسلامی ایران در این شهر بە خبرگزاریهای داخلی ، روند دادرسی وی از دستگیری تا اجرای حکم کمتر از دوماه به طول انجامیده است و این قاتل، در تیرماه امسال در یک قتل فجیع، پنج نفر از اعضای یک خانواده را در وقت خواب و به صورت شبانه توسط اسلحه و چاقو به قتل رسانده بود.

این زندانی متهم، درتیر ماه امسال پنج نفر از اعضای یک خانواده را در روستای بکتاش به قتل رسانده که صبح امروز پس از صدور حکم اعدام در ملاعام به دار آویخته شد.

طبق اظهارات پلیس بە خبرگزاریهای داخلی، گویا این فرد  در کمتر از سه ساعت با اقدامات پلیس دستگیر شد، و بعد از دستگیری این فرد محاکمات آغاز و در کمتر از دوماه با توجه به استقرار دادگاه کیفری یک در میاندوآب، محاکمه و رأی محکومیت وی به قصاص نفس صادر شد.

بسیاری از کارشناسان حقوقی معتقدند کە صدور و اجرای حکم اعدام  بە این سرعت می تواند از لحاظ حقوقی سئوال برانگیز باشد.

 

جمـعیت حقوق بشر کوردستان