يك كولبر سقزى جانش را از دست داد

بە دلیل   شليك كردن نيروهاى انتظامى جمهورى اسلامى ایران  بە طرف گروهی از کولبران و فرار انها از دست این نیروها  يك كولبر سقزى جانش را از دست داد.

طبق گزارشي كه به دست جمعيت حقوق بشر كوردستان رسيده ، روز ٢٥ دى ماه سال ١٣٩٥ شمسي بعداز شلیک کردن بە طرف گروهی از کولبران و  تعقیب و گریز حاصلە از شلیکهای متواری نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران  يك جوان از پرتگاه سقوط و جان خود را از دست ميدهد.

در گزارش امدە است  ، يك كولبر به نام آزاد فيضى فرزند توفيق اهل روستاى سپوره مابين روستاهاى پاراسانيان و ايلو از توابع تيله كو شهر سقز كه به شغل پر از رنج و سخت كولبرى در مابين شرق و جنوب كوردستان در منطقه شلير مشغول  کار بود، و و شليك کردن  نيروهاى نظامی جمهورى اسلامى ایران و تعقیب او  در كوههاى روستاى سيرسان از پرتگاه سقوط كرد  کە توسط  چند نفر از اهالی محل به شهر پنجوين جنوب  کوردستان  منتقل شد کە در مسیر راە جانش را از دست داد و  جسد نامبرده به پزشكى قانونى شهر سليمانيه در جنوب كوردستان منتقل شده است.

لازم به ذكر است از ابتداى سال ١٣٩٥ شمسي تاكنون  بیش از  ٤٤ كولبر توسط  شليك مستقيم  نيروهاى  نظامی جمهوری اسلامی ایران جانشان را از دست داده و ٥٥ نفر نیز زخمى شده اند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان