جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

سە زندانی در انتظار ماشین اعدام در زندان ارومیە (ورمێ)

طبق گزارش رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان امروز ٢١ دی‌ماە سە تن از زندانیان زندان ارومیە جهت اجرای حکم اعدام  به سلول انفرادی منتقل شدند.

در گزارش امدە است کە ناصر سلطانی، اهل میاندوآب،  محمد رسول هشتیانی، اهل ارومیه،  یک زن از بند نسوان با هویت نامشخص هر سە تن بە اتهام قتل عمد از زندان ارومیه در شرق کوردستان جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شدەاند.

هـمچنین در گزارش آمدە است کە گویا با پایان سه روزه تعطیلات اداری این احکام به اجرا گذاشته خواهند شد.

لازم به یادآوری است در سال خورشیدی جاری با توجه به گزارش‌های جمعیت حقوق بشر کوردستان، حداقل ۱۲۰ مورد حکم اعدام شهروندان کورد توسط جمهوری اسلامی ایران با عناوین و اتهامات مختلف بە اجرا گردیده است.

انتقال و اجرای پرشمار حکم اعدام در زندان‌های مختلف ایران در حالی صورت می‌گیرد که بنا به اخبار مکرر اتحادیە اروپا و سازمان ملل متحد در بیانیه‌های جداگانه از  وضعیت بحرانی حقوق بشر در ایران گفته و اعلام کردند کە با مجازات اعدام در هر شرایطی مخالف‌اند.

 

جمعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

زندانى سياسى كورد بيست و پنج سال بدون مرخصى

ضرب و شتم شدید فعال مدنی شهرام فرهادی و انتقال او به زندان

استمداد خانواده یک کولبر مفقودالاثر