زندانى سياسى كورد بيست و پنج سال بدون مرخصى

بنابر گزارشی کە از زندانها جمهوری اسلامی ایران بە جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدەاند،عثمان مصطفی پور  زندانى سياسى كورد كه در زندان اروميه بسر مى برد تا كنون بيست و پنج سال از دوران محكوميت خويش را بدون برخوردارى از هيچگونه حق مرخصى بسر برده است.

عثمان مصطفی پور متولد ۱۳۴۶ در ۲۳ تیر سال ١٣٧٠ بازداشت و همان سال دادگاهی شد. او در شعبه یک دادگاه انقلاب ارومیه  بە  اتهام معاونت در قتل، نخست به اعدام محکوم شد. این حکم در سال ١١٣٧٩ به ۱۰ سال حبس تقلیل یافت و  در پرونده دوم  به اتهام ارتباط با حزب دموکرات کردستان به ۲۵ سال زندان دیگر محکوم شد.

این زندانی سیاسی تا كنون از تسهيلات مرخصى محروم بوده است این در حالی است کە در اين مدت، مادر، برادر و خواهر و خواهر زاده اش را از دست داده اما هيچگاه مسئولين قضايى و اطلاعات به وى اجازه ى  شركت در مراسم تشيع جنازه ى فاميلش را به وى نداده اند.

طبقآئین نامه کمیسیون عفو و بخشندگی ماده ۱ در اجرای مواد ۲۴،۷۲، ۱۲۶، ۱۸۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ كمیسیون عفو و بخشودگی جمهوری اسلامی ایران عثمان مصطفی میبایست   مابقی دوران محکومیتش را درزیر نظر نیروهای انتظامی در مرخصی سپری نماید   اما مسئولين قضايى و دستگاه اطلاعات جمهوری اسلامی ایران  مانع از بکار گیری این اینن نامە در مورد وی شدە اند.

سوءال اساسى در مورد اين قبيل زندانيان سياسى كورد اينست كه چرا ممانعت از تسهيلات مرخصى با وجود اينكه قانونى است در مورد زندانيان سياسى شرق كوردستان، اجرا نمى شود و آنان از اينگونه تسهيلات و حتى مرخصى استعلاجى محروم هستند اما اين تسهيلات و مرخصى بدون هيچ ممانعتى، به زندانيان سياسى غير كورد داده مى شود!؟

جمعيت حقوق بشر كوردستان