سامان کریمی فعال مدنی کورد به حبس تعلیقی محکوم شد

سامان کریمی فعال مدنی کورد اهل مریوان فرزند عباس و نسرین در دادگستری جمهوری اسلامی ایران در این شهر به‌حکم تعلیقی محکوم شد.
به گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان: روز شنبه ۱۱ دی‌ماه سال جاری، سامان کریمی فعال مدنی کورد با حضور در دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی ایران در مریوان از سوی شعبه ۱۰۱ محاکمه و به ۵ سال زندان تعلیقی محکوم شد.
به گفته یك منبع آگاه به جمعیت حقوق بشر کوردستان؛ حکم صادره معلق بوده و به مدت ۵ سال اگر این فعال مدنی به هر اتهامی محکوم شود حکم مذکوربه اجرا در می آید.

سامان کریمی از سوی شعبه‌ی ١٠١ دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی ایران در مریوان، در رابطه با کمپین نه به جاده‌ی مرگ که مدتی پیش در این شهر برای بهتر شدن وضعیت جاده مریوان -سنندج تشکیل‌شده بود. به «تشویش اذهان عمومی، اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام» متهم شده است.

سامان کریمی روز پنج‌شنبه ۲۲ مهرماه سال جاری، در منزل شخصی خودش در پی هجوم نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات بازداشت شد. وی قریب یک ماه را در اداره‌ی اطلاعات و زندان مرکزی مریوان بازداشت بود و بعد از تأمین وثیقه به‌صورت موقت از زندان آزاد شد.

سامان کریمی از فعالین حوزه تئاتر و از اعضای گروه‌های تئاتر «ریگا» و «شین» در مریوان است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان