جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

عدم رسیگی شهرداری و نهادهای حکومتی سرپل ذهاب را بە ویرانە تبدیل کردە است

بر اساس گزارش رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان شهر سر پل زهاب در شرق کوردستان ڵز هرگونە خدمات رسانی شهرداری و نهادهای حکومتی ایرن در این هر محروم بودە و شهر عملا بە ویرانە تبدیل شدە است.

گزارش رسیدە حاکی از ان است کە  كوچه و خیابانهای این شهر غالبا آسفالت نشدە و حتی کوچە و خیابانهایی نیز کە قبلا اسفالت بودە و الان بە تعمیر نیاز پیداکردەاند بدون هیچ گونە توجەای رها شدە و مشکلات عدیدی براى تردد ساكنين این شهر بوجود اوردە است.

در گزارشی کە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است، خیابان و کووچەهای ذیل مواردی هستند کە نیازمند خدمات رسانی سریع بودە و زندگی مردم را مختل کردەاند.

محله فولادى ، كوچه ناظريان شهرك صدرا ، خيابان بهارستان ، كوچه طبيعت محله فولادى كوچه جنب باغ عبدى، كوچه 8 مترى روبروى پشتيبانى شهرك صدرا ، خيابان نيايش كوچه كارگر، كوچه هاى مسكن مهر كارگرى، كوچه روبروى مدرسه لاله، کوچه های جنب مسکن مهر شیرودی  شهرك صدرا ، كوچه نشاط كوچه شهيد ايرج رسمتى.

قابل ذکر است کە جمهوری اسلامی ایران در پیوند با شرق کوردستان  هموارە نگاە امنیتی و تبعیض امیز داشتە و هموارە سعی نمودە کە کوردستان را از لحاظ خدمات عمومی، امکانات رفاهی و حتی نیازهای اولیە عقب نگە دارد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

پایان اعتصاب غذای هنرمند خرم‌آبادی

سقز؛ یک شهروند دیگر توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت شد

یک گروه ۵۰ نفره از کولبران بانه ای در ارتفاعات گم شده‌اند