کلاس درس بدونە سقف در شهرستان درود

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است دانش آموزان مدرسه شهید موگویی در شهر دورود با چتر سر کلاس حاضر می شوند.

در گزارش امدە است کە مدرسه شهید موگویی شهرستان دورود به دلیل فرسوده بودن ساختمان و چکه کردن سقف کلاس های آن، دانش آموزان مجبورند برای در امان ماندن از خیس شدن سرکلاس هم چتر شان بالای سرشان باشد.

مسئولین آموزش وپرورش شهرستان دورود گفتە اند کە این مدرسه درلیست بازسازیست و سعی میکنیم که سال آینده آن را بازسازی کنیم.

لازم بە یاداوریست کە هفتە گذشتە یک مدرسە در یکی از روستاهای کرماشان طعمە حریق اتش شد در همین ارتباط امدە است ـ همچنان یک دوم  دانش‌آموزان در شرق کوردستان  در کلاس‌های خطرآفرین که از استحکام لازم برخوردار نیستند درس می‌خوانند و یک سوم کلاس‌های درس فاقد سامانه گرمایشی استاندارد است.

جـعیت حقوق بشر کوردستان