جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

کشتار نان اوران ادامە دارد

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است  در روز سەشنبە ٣٠ آذرماه، یک کولبر ۴۵ ساله کرد از اهالی بخش مرکزی شهرستان بانە بە نام بهاالدین عزیز‌پور با شلیک مستقیم نیروهای جمهوری اسلامی ایران در اطراف  در روستای سبدلو زخمی شد.

‌همچنین در همین روز رحیم شیخکانلو در نزدیکیهای روستای  قلعه دره سی در بخش مرکزی شهرستان ماکو در اثر تعقیب و گریز نیروهای هنگ مرزی جمهوری اسلامی ایران مستقر در شهرستان ماکو از کوه سقوط کرده و به شدت مجروح شد.

در گزارش امدە است  وضعیت جسمانی  بهاالدین عزیزپور وخیم میباشد و هم اکنون در یکی از مراکز درمانی شهر سنندج تحت مراقبت‌های پزشکی می‌باشد و رحیم شیخکانلو در بیمارستان شهرستان خوی تحت مراقبت پزشکی قرار دارد.

با توجە بە امار جمعیت حقوق بشر کوردستان درسال ابتدای ٢٠١٦ تا کنون ۳٩ کاسبکار و کولبر کورد با شلیک مستقیم  نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران  جانشان را از دست دادە، ٣٠ نفر زخمی  و  ۱٢نفر در رودخانەها  و یا در زیر بهمن های برف و یخبندان و سقوط از کوە جان خود را از دست دادەاند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

احضار تعداد زیادی از  فعالان اجتماعی و کارگری در روز زن بە ادارە اطلاعات سنه

دستگيرى ٦ نفر ديگر در استان سنە

بوکان/ صدور حکم دو سال زندان برای یک فعال مدنی