ممانعت از تحصیل فعال مدنی کورد بعد از پایان دوره محکومیت

بنا به خبر رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان دانا لنج آبادی دانشجوی سال آخرکارشناسی رشته اقتصاد کشاورزی  دانشگاه پیام نور مریوان بعد از  پایان دوره محکومیت ٢٠ ماه از ادامه تحصیل وی  ممانعت می شود. در گزارش امدە است کە گویا بە دستور مستقیم ادارە اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در مریوان از ادامە تعصیل وی ممانعت میشود.

این فعال مدنی و دانشجویی کورد در ٥ ام بهمن ماه ١٣٩٢  به دنبال تجمعات خیابانی شهروندان مریوان در اعتراض به اعدام سه تن در زندان کوردستان بازداشت و روانه زندان می شود. یکم تیرماه ٩٣ دادگاه انقلاب مریوان حکم ٢٠ ماه زندان و ٥٠  ضربه شلاق برای و صادرشد  کە شامل  یکسال حبس به اتهام تبلیغ علیه نظام و ٨ ماه حبس و ٥٠ ضربه شلاق به اتهام اخلال در نظم عمومی می باشد. سر انجام دوره محکومیت  وی در تاریخ ٢٩  ام شهریور ماه سال جاری  بە اتمام رسید.

لازم بە یادوریست کە دانا لنج آبادی در سال ١٣٨٩ نیز  به دنبال فعالیت های دانشجویی بازداشت و به یک سال حبس تعلیقی و  مدت ٥ ماه  زندان محکوم شده بود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان