قتل  دو  دختر جوان در ٢٤ ساعت

طبق گزارشهای رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان در ٢٤ ساعت گذشتە ٢ دختر نوجوان در نزدیکیهای کامیاران و پاوە بە قتل رسیدە اند.

در این گزارش امدە است کە دختر 22 ساله ای در روستای میرعبدلی از توابع باینگان شهرستان پاوه  در اوائل امروز ٢٩ اذرماە به قتل رسیده است. علت قتل وی اختلافات خانوادگی اعلام شدە است و گویا یکی از بستگان این دختر توسط نیروهای انتظامی پاوە دستگیر و بە عنوان قاتل وی بازداشت شدە است

در همین رابطە امدە است کە اوایل امشب نیز  جسد یک دختر جوان دیگر در کنار جادەی روستای  تەرویزی از توابع کامیاران پیدا شدە است . در این گزارش امدە است کە احتمال دارد او پس از کشتە شدن،  بە علت تاریک بودن مسیر،توسط اتومبیلهای جاده زير گرفته شده، زیرا کە جسد این دختر بە طور فجیعی آسيب دیدە و له شده است. به گزارش رسيده تا كنون از مشخصات و چگونگی مرگ وی اطلاعى بدست نیامدە است.

سیاستهای همەجانبە  تبعیض امیز جمهوری اسلامی ایران در شرق کوردستان بستری از ناهنجاریهای اجتماعی را فراهم اوردە است  کە مهمترین انها فقر است کە زمینه ساز بسیاری از انحرافات اجتماعی میباشد. در بستر فقر، شرایط مناسب بروز انحرافات اجتماعی نیز  فراهم میشود. وضع اقتصادى بد و ناتوانی در تأمين نيازهاى زندگى، شرط لازمِ افتادن در دره انحرافات اجتماعی است. همچنين سيستم غلط مرد سالار حاكم كه زنان را مطيع مرد ومردان را تصميم گيرنده و برتر مى داندو متأسفانه اين شرايط نابرابرو قوانين حقوقى نابرابر ميان زنان و مردان ، موجب افزايش امكان خشونتهاى جسمى و روحى عليه زنان را فراهم كرده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان