‎سردار بابکراغا  بشدت زخمی شد

‎طبق گزارشی کە بدست جمعیت ‎حقوق بشر کوردستان رسیدە است روز چهار شنبە ٢٤ اذرماە یک کولبر کورد در منطقە آلان سردشت توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بە بشدت زخمی  شد.د. دراین گزارش امدە است کە سردار بابکرا‌قا  کولبر کورد اهل روستای تییتی در آلان سردشت در حوالی بعداظهر با شلیک مستقیم نیروەهای امنیتی در نزدیکیهای محل سکونتش  بشدت زخمی شد کە سپس توسط اهالی محل ، بە بیمارستان سردشت انتقال دادە شد.

‎لازم بە یادآوریست کە از اوایل این ماە تاکنون بیش از چهار کولبر کشتە و بیش از ٨ کولبر توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در شرق کوردستان زخمی شدە است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان