امواج جدید پارازیت در شهر سنه

طبق کزارشهای رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان موجی جدید از پارازیت، برای سومین بار در سال جاری بر روی ماهواره‌های هاتبرد، نایلسات، یاه سات، یوتلسات و…در شهر سنه از اول آذرماه شهروندان کرد این شهر کە را مورد هجوم قرار داده‌اند.

در همین رابطە امدە است کە  مکان ارسال پارازیت پیش‌تر کوه آبیدر، کلانتری تکیه و چمن بوده و بنا بر اظهار شهروندان تعداد ابزارهای ارسال پارازیت بیشتر شده‌اند.

بر طبق قوانین ایران استفاده از آنتن‌های گیرنده ماهواره، در ایران ممنوع است، نیروی امنیتی و انتظامی حکومت اسلامی ایران در شهرهای مختلف در مقاطع زمانی مختلف اقدام به جمع‌آوری این گیرنده‌ها می‌کنند. همچنین نهادهای امنیتی حکومت اسلامی ایران به‌ویژه سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات ، جهت جلوگیری از پخش شبکه‌های ماهواره‌ای علی‌الخصوص رسانه‌های احزاب کوردستان و عدم دسترسی بینندگان و شنوندگان کورد، در بیشتر نقاط شرق کوردستان اقدام بە ارسال امواج پارازیت می‌نمایند.

درباره تأثیرات جانبی و مخرب پارازیت‌ها، تاکنون گزارش‌های زیادی منتشرشده است. تحقیقات صورت گرفته نشان داده است؛ قرار گرفتن در معرض اشعه و پارازیت تا ٣٠برابر خطر تولد نوزاد معلول و عقب‌مانده ذهنی را افزایش می‌دهد. ناباروری و اثرگذاری بر روی سیستم عصبی ازجمله مهم‌ترین اثرات زیان‌بار پارازیت بر روی شهروندان است.

جمهوری اسلامی از آگاهی عمومی و دریافت اخبار واقعی و دیدن و شنیدن آن توسط شهروندان هراس دارد آثار زیان‌بار پارازیت سلامت و جسم و روان شهروندان را به خطر انداخته است.  این در حالی است که دستیابی به اطلاعات آزاد و صحیح یکی از حقوق پایه‌ای هر فردی در جامعه است اما حکومت اسلامی می‌خواهد این گردش اطلاعات را از مردم سلب کند و به بهانه جمع‌آوری گیرندە و آنتن‌های ماهواره بدون حکم قضایی وارد منازل مردم شده و به تفتیش آن می‌پردازند ضمن اینکە دراین‌بین با ارسال امواج پارازیت زا از ارسال اطلاعات و اخبار صحیح به مردم ممانعت به عمل می‌آورد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان