زخمی شدن یک کولبر کورد توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

به گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان روز جمعە ۱۹ اذر ماه  یک کولبر کورد در مرز میان شرق و جنوب کوردستان در منطقه “سەرتەزێن”شهر بانه از سوی نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران  مورد اصابت گلوله قرار گرفت و به شدت زخمی شد.

به گفته شاهدان عینی ، این کولبر کورد “رضا رعنایی” ۳۵ساله اهل شهر بانه بعد از زخمی شدن به بیمارستان شهر بانه انتقال داده شد و تحت درمان قرار گرفت.

لازم بە ذکر است کە در هفتە گذشتە حداقل چهار تن از کولبران کورد توسط نیروهای انتظامی بە قتل رسیدە و بیش از پنج نفر نیز زخمی شدەاند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان