کامیاران / مرگ یک زن متاهل از خودسوزی

طبق گزارش رسيده به دست جمعيت حقوق بشر كوردستان: زنى به اسم «نگين بید خام» دختر «سلام» در روستاى «فرج‌آباد» شهر كامياران در شرق كوردستان در تاريخ ۶ آذرماه ۱۳۹۵ شمسي دست به خودكشى از طريق به آتش كشيدن خود زده و بعد از ۱۰ روز بستری شدن در بيمارستان اصفهان كه با مرگ دست‌وپنجه نرم می‌کرد در شب سه‌شنبه ۱۶ آذرماه جان سپرد.

لازم به ذكر است خودکشی‌ها در شرق كوردستان همه‌ی اقشار مختلف جامعه را در برگرفته كه به‌عنوان يك فرهنگ، بخصوص در میان طبقه‌ی حساسي مثل جوانان و زنان مبدل گشته است كه تنها راه چاره را در اين وضعيت تحمیل‌شده، پناه بردن به خودكشي به‌جای راه چاره می‌بینند.

مسئله‌ی مهم این است در اين هنگام كه سطح دانش مردم بيشتر و مشاغل سنگين و طاقت‌فرسا به‌مانند ساليان پيش نمانده ولى تعداد خودكشى، افسردگى و نااميدى كارى كرده است كه مردم باوجود علم بر آن دست به خودكشى می‌زنند، زير پا نهادن حقوق انسان در كوردستان به‌جایی رسيده كه مردم تنها راه چاره را در خودكشى می‌بینند، يعنى راه چاره‌ای نمانده و همه‌ی مکانیسم‌ها به‌نوعی طرح‌شده‌اند حتى مردم همه‌ی اميدها و فرهنگ و حتى آيين و وابستگى به خانواده و جامعه را به فراموشى سپرده‌اند و تكيه به آن فرهنگى كه حكومت بر مردم کوردستان تحميل كرده می‌کنند.

همچنين قسمت ديگرى از عادى شدن اين پديده، تعداد زيادى به مواد مخدر گرفتارشده‌اند و اين اعدام‌هایی كه در خيابان و در پيش چشم مردم انجام می‌شوند، انسانى كه به كشتن يك انسان ديگر نگاه می‌کند، توانايى مقابله و اعتراض نداشته باشد خودش را گناهكار می‌پندارد و گرفتار مشكل افسردگى و روانی و وجدانى می‌گردد و همچنين اين پديده برايش آسان می‌شود، همه‌ی این‌ها به شیوه‌ای سامانمند روى جامعه كوردستان توسط جمهورى اسلامى ايران طرح‌شده و اجرا می‌گردد.

 

جمعيت حقوق بشر كوردستان