اعدام دو شهروند در دیزل اباد و زندان  سلماس در شرق کوردستان

طبق گزارشی کە  بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است  بامداد امروز چهارشنبه ۱۷ آذر ماه علی چارطاق اهل روستای قزل شهرستان سلماس و بامداد روز سه‌شنبه ۱۶ آذر ماه علی اکبر کرمی اهل کنگاور بە ترتیب  در زندان مرکزی سلماس  و زندان دیزل آباد اعدام شدند.

در گزارش امدە است کە علی چارطاق ۳ سال و ۷ ماه پیش به اتهام مشارکت در نگهداری ۷۵۰ گرم شیشه بازداشت و در دادگاه انقلاب سلماس به اعدام محکوم شده بود  همجنین امدە است کە حکم اعدام این زندانی در حالی اجرا شد که پرونده وی در پی درخواست اعاده دادرسی به شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور ارسال شده بود.

همچنین امدە است کە بامداد روز سه‌شنبه ۱۶ آذر ماه یک زندانی به نام علی اکبر کرمی اهل کنگاور در زندان دیزل آباد کرمانشاه اعدام شد. او بە اتهام قتل  پسرعموی خود در سال ۱۳۹۲ در طی یک نزاع خانوادگی در یکی از روستاهای مابین کنگاور و اسدآباد  بە اعدام محکوم شده بود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان