سزارین در بیمارستان پاوە مادر را به کام مرگ فرستاد

بنا به خبر رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان صبح امروز در پی  بی تدبیری مسئولان دانشگاه علوم پزشکی و ندادن ارائه خدمات صحیح پزشکی به شهروندان شرق کوردستان مادر باردار دیگری فوت کرد.

در این گزارش آمده که یک مادر باردار نوسودی صبح امروز پس از وضع حمل به روش سزارین، در بیمارستان قدس پاوه فوت میکند.

خانم مرضیه شکری که ساکن روستای دوریسان است پس از عمل سزارین و به دنیا آمدن فرزند خود در بیمارستان قدس پاوه بستری می شود اما متاسفانه به دلایل نامعلومی جان خود را از دست میدهد و فرزند وی را به کرمانشاه اعزام می کنند.

هنوز مسئولین بیمارستان در این خصوص توضیحاتی ارادئه نکرده اند.

لزام بە یاد ارویست کە پیشتر [اواخر مهر ماه سالجاری] ب در یپی بی توجەهی مسئولیتی  زایشگاه بیمارستان قدس پاوه   یک زن باردار نیز جنین ٦ ماەە خود را از دست داد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان