تداوم روند اعدام ها در شرق کوردستان

تداوم روند اعدام ها در شرق کوردستان
بنا به خبر رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان در تداوم روند اعدامها ،  سوی جمهوری اسلامی شهروند دیگر کورد را به اتهام خرید و فروش مواد مخدر اعدام کرد.
بنا به این گزارش شهروندی کورد اهل سردشت در شزق کوردستا بنام جمشید تهامی به اتهام خرید و فروش مواد مخدر در زندان مهاباد اعدام شد.
بنا به منبع آگاه وی در وضعیت امنیتی شدید در داخل واطراف زندان مهاباد به دار آویخته شد.
جسد وی بعد پنج روز به خانواده اش تحویل داده شد.
شایان ذکر است جمهوری اسلامی ایران روزانه حکم اعدام شهروندان شرق کوردستان را اجرا می کند و تاکنون صدها نفر را با اتهامات مختلف به دار آویخته است.
در این راستا سازما نهای بین المللی حقوق بشری خواستار توقف اعدامها از سوی جمهوری اسلامی شده اند.
شایان ذکر است بجز اتهامات عمومی ، زندانیان سیاسی و فعالان مدنی نیز روزانه اعدام می شوند که می توان به اعدام زندانیان سیاسی و عقیدتی کورد در این راستا اشاره نمود.
جمعیت حقوق بشر کوردستان