اردوغان در جنگ علیە حزب دمکراتیک خلقها شکست خوردە است

اردوغان در جنگ علیە حزب دمکراتیک خلقها شکست خوردە است
آخرین نظرسنجی صورت گرفته در ترکیه حاکی از ان است، حزب دموکراتیک خلق ها علی رغم بازداشت گسترده رهبران و اعضای آن همچنان در جایگاه سومین حزب قدرمند ترکیه قرار دارد.

وبسایت خبری-تحلیی ان ان اس روز (NNS ROJ) در گزارشی دراین بارە آوردە است : بر اساس نتایج بدست آمده از نظرسنجی موسسه اورآسیا که در خلال روزهای ۹ تا ۱۷ نوامبر صورت گرفته است حزب عدالت و توسعه همچنان با اندکی بیش از ۴۵ درصد قدرتمندترین حزب ترکیه است و حزب جمهوری خواه خلق نیز با ۳۰ درصد در جایگاه دوم قرار گرفته است.

۱۱,۳۶ درصد از کسانی که در این نظرسنجی شرکت کرده اند اعلام کرده اند که از حزب دموکراتیک خلق ها حمایت می کنند. حزب حرکت ملی به رهبری دولت باخچلی در ردە اخر و جایگاە چهارم قرار گرفتە است.

نتایج این نظرسنجی در حالی است که در طی یکسال گذشته بیش از ۱۵ هزار تن از اعضا و هواداران ه.د.پ تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و دست کم ۵ هزار تن از این افراد بازداشت شده اند.

وبسایت ان ان اس روز در ادامە اوردە است: در طی همین مدت دست کم ۷۰ شهردار عضو حزب مناطق دموکراتیک و حزب دموکراتیک خلق ها از پست های خود برکنار شده و بیش از ۵۰ تن از آنان نیز بازداشت شده اند.

علاوه بر شهرداران عضو این دو حزب، ۱۰ تن از نماینده های ه.د.پ از جمله صلاح الدین دمیرتاش و فیگن یوکسک داغ روئسای مشترک این حزب بازداشت و به زندان های غرب ترکیه منتقل شده اند.
قابل ذکر است کە در یکسال گذشتە، جنگ شدید حکومت ترکیە علیە ملت کورد در شمال کوردستان تداوم داشتە و جدایی از کشتە شدن صدها تن مردم مدنی ، بیشتر شهرها و روستاهای این بخش از کوردستان بە ویرانە تبدیل شدەاند.

بیش از ۷۲ درصد از شهروندانی که در این نظر سنجی شرکت کرده اند از حل مساله کورد از راه های مسالمت آمیز حمایت کرده اند. همچنین بر اساس نتایج منتشر شده محبوبیت رئیس جمهوری کنونی ترکیه از ۵۲ درصد در سال ۲۰۱۴ به ۳۶ درصد کاهش یافته است.

علی رغم تشدید اختلافات میان اتحادیه اروپا و ترکیه و حملات لفظی شدید مقام های ترکیه به اروپا بیش از ۵۸ درصد از مردم ترکیه خواهان عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا شده اند.
حزب دموکراتیک خلق ها(HDP) حزب نمایندەها کوردها در آخرین انتخابات ترکیه و شمال کوردستان در نوامبر سال گذشته با کسب ۱۰,۷۵ درصد از کل آرا ترکیه موفق شد ۵۹ تن از نامزدهای خود را راهی پارلمان ترکیه کند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان