ترکیە سیاست قتل عام و ترور کوردها را ادامە می دهد

نیروهای نظامی و امنیتی ترکیە قتلعام و کستار کوردها را ادامە می دهند، در ادامە سیاستهای جنگ طلبانه دولت ترکیه، در میدان شیخ‌محمد شهر سرت , پلیس ترکیه شب گذشته به یک منزل مسکونی یورش برد. در جریان این یورش پلیس 2 شهروند که به اسامی آنها اشاره نشده است, جان باختند.

گفته شد که تمامی پلیس خیابان‌های حومه را محاصره کرده و گشت‌زنی هواپیماهای جاسوسی بدون سرنشین بر فراز شهر ادامه دارد.

در محله ای که پلیس آن را محاصره کرده هر ازگاهی صدای شلیک گلوله به گوش می‌رسد, ولی از جزئیات این یورش‌ها خبری شفاف در دست نیست.

قابل ذکر است که طی چند هفته گذشته ده ها نفر شهروند ساکن شمال کوردستان با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی ترکیه جانشان را از دست داده اند،  همچنین صدها نفر به شدت زخمی شده اند.

بیشتر از ده شهر در شمال کوردستان در محاصره نظامی هستند وبا قتل عام روبرو شده‌اند.