موج سرکوبها به ج ه پ رسید

بنا به آژانس خبری روز نیوز و گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان بعد از دستگیری روسای مشترک ، نمایندگان و روسای شهرداریهای حزب ه د پ  در شمال کوردستان موج سرکوب ها به  ج ه پ رسید.

شهرداری مامکی از توابع آنکارا زیر نظر حزب حاکم ترکیه AKP می باشد که در این راستا شش کارمند خویش را که عضو حزب جمهوریخواه خلق بودند به بهانه تبلیغ (ک ج ک ) و (ی پ گ) از این شهرداری اخراج شدند.

اسامی این کارمندان عبارت است از: یلمتز یلدرمجی ،سونگول کانتارچی ،حوسنو گنجتورک ،حسین کرچا ،ابراهیم پایمش ،حیدر گموش ،که بعدا مشخص شد که علت اخراج آنها سیاسی بوده است.

یلماز یلدرم به بهانه تبلیغ ( ک چ ک)  و سونگول کانتار به بهانه ی تبلیغات (ی پ گ) و منتشر نمودن تصاویر شروانان در سوشیال میدیاها ذکر شده است.

این در حالیست که چهار کارمند دیگر اخراجی عضو حزب جمهوریخواه خلق (ج ه پ) بوده اند که به بهانه ی توهین به اردوغان از کار اخراج شده اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان