بە رگبار بستن دو شهروند کورد در جاده قصريك

جزئیات تازە از بازداشت یک شهروند كورد کەپیش از بازداشتش از سوی نیروهای سپاە پاسداران در جادە ی قصریک، زخمی گرديد و از قتل يك شهروند ديگر همراه وى بدست آمده است.

جمعيت حقوق بشر كوردستان به نقل از ” HRKurd” گزارش ميدهد كه اوايل بامداد روز يكشنبه ٢٨ شهريور ماه ، نيروهاى سپاه پاسداران به بهانه ى حضور نيروهاى يكى از احزاب كورد در جاده نزديك ” روستاى قصريك” از توابع منطقه ” صوما و برادوست” شهرستان اروميه اقدام به كمين نموده و خودروى يك شهرونداهل روستاى ” گچينى” را متوقف نمودند و پس از پياده كردن ” اركان سعيدى” و ” بهزاد محمود نژاد” ، هردو سرنشين اين خودرو،اين  پاسداران  به آنان اعلام كرده كه طبق گزارشات رسيده به اطلاعات ، چند نفر از اعضاى مسلح يكى از احزاب كورد مخالف ، به همراه اين دو نفر سوار اين خودرو بوده اند و اين دو نفر را مورد بازجوئى قرار داده و محل مخفى شدن اين اعضاى مسلح را از ايشان مى پرسند. با وجود اينكه در هنگام بازجوئى ، اين دو نفر منكر ادعاى اين پاسداران مى شوند اما ناگهان يكى از اين پاسداران ، در فاصله ى چند مترى اقدام به رگبار بستن اين دو شهروند كورد نموده كه  در نتيجه اين تيراندازى ، اركان سعيدى به قتل رسيده و بهزاد محمودنژاد از پشت مورد اصابت گلوله قرار گرفته و بازداشت شده است.

جسد اركان سعيدى در پاسى ازشب به خانواده اش تحويل داده شده و تحت تدابير شديد امنيتى ، در زادگاهش دفن گرديد. اين منبع افزود: بعد از بازداشت بهزاد محمودزاده و بدليل وخامت حالش بمدت ٦ روز در بيمارستان عارفيان وابسته به سپاه پاسداران بسترى شده و پس از آن به بازداشتگاه امنيتى سپاه منتقل شده است. اين شهروند بمدت يك ماه ونيم در اين بازداشتگاه به اتهام محاربه از طريق عضويت در يكى از احزاب كوردى مورد بازجويى قرار گرفته و روز ١٧ آبانماه به زندان مركزى اروميه منتقل شده است.

لازم به ذكر است كه اين زندانى سياسى هم اكنون در بند ٣ و ٤ زندان مركزى اروميه ، در بند زندانيان جرايم مواد مخدر در بازداشت بسر مى برد و پرونده ى او به اتهام محاربه ، از سوى شعبه ٦ بازپرسى با قرار بازداشت موقت در حال بررسى مى باشد.

جمعيت حقوق بشر كوردستان