دادگاه اورفا به اجبار اوجالان را دادگاهی میکند

بنا به خبر منتشر شده از آژانس خبری روز نیوز ،دادگاه اورفا دستور به اجرای دادگاهی اجباری دیلک اوجالان می کند.

دادگاه عمومی ترکیه وی را به اتهام دعوت به اقدامات تروریستی به 5 سال زندان محکوم کرده است.

دادگاه استان اورفا در شمال کوردستان روز  چهارشنبه دستور داده که دیلک اوجالان نماینده مجلس حزب ه د پ در منطقه اورفا را به اجبار روانه دادگاه کند.

دیلک اوجالان ،خواهرزاده عبدالله اوجالان رهبر حزب کارگران کوردستان و نماینده انتخابی مردم اورفا در مجلس ترکیه در فراکسیون ه د پ می باشد.

دادگاهی کردن وی در ادامه یورشهای حکومت AKP بر علیه روسای مشترک و نمایندگان کورد HDP  در شمال کوردستان می باشد.

خبرهای رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان حاکی از آن است که حکم صادره از سوی دولت ترکیه برای دیلک اوجالان اینست که نامبرده در روز 23 ام ماه اردیبهشت امسال در منطقه ویرانشار از توابع اورفا در مراسم خاکسپاری گریلای جانباخته شرکت نموده و در آن مراسم مردم را دعوت به همکاری با پ ک ک نموده است.

در چارچوب یورشهای حکومت AKP علیه سیاستمداران و نمایندگان کورد در مجلس شمال کوردستان،نیروهای امنیتی ترکیه امروز چهارشنبه تعدادی از روسای مشترک و مسئولین شهرداری ها در حزب HDP را با همان مواضع سیاسی خویش دستگیر نموده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان