زندانی سیاسی اعتصابی به سلولهای انفرادی منتقل شد

صبح امروز چهارشنبه ۲۳  دی‌ماه مصطفی سبزی، زندانی سیاسی کورد که از روز گذشته در اعتراض به عدم رعایت اصل تفکیک جرایم اعتصاب غذا کرده بود، از بند ۱۳ به سلولهای انفرادی قرنطینه‌ی زندان مرکزی ارومیه منتقل شد.

مصطفی سبزی در بند ۱۳، بند زندانیان جرایم خطرناک  در شرایط خیلی سختی نگهداری شده و در این مدت چندین بار خواستار انتقال خویش به بند ۱۲ بند زندانیان سیاسی بوده اما هر بار مسولین زندان به درخواست ایشان بی‌اعتنایی کرده و حتی روز چهارشنبه هفته گذشته زمانی که او برای چند دقیقه به بند ۱۲ مراجعه کرده بود در حین بازگشت از سوی نگهبانان بند مورد ضرب و شت قرار گرفته بود و به همین خاطر به دلیل اعتراض به این فشارها و درخواست انتقال به بند زندانیان سیاسی از روز سه شنبه ۲۲ دی‌ماه رسما با نوشتن نامه به مسولین زندان اعلام اعتصاب غذا نمود. »

مصطفی سبزی، ۲۰ ساله، شهروند کورد اهل ماکو شرق کوردستان خردادماه سال ۹۳ در یکی از روستاهای تابعه‌ی شهر ارومیه توسط نیروهای سپاه پاسداران بازداشت و به مدت دو ماه در یکی از بازداشتگاههای امنیتی شهر ارومیه مورد بازجویی قرار گرفت و بعدا به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد. این زندانی سیاسی از سوی شعبه‌ی ۲ دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام عضویت در پژاک به ۱۵ سال حبس محکوم شد و این حکم بعد از چند ماه در دادگاه تجدید نظر ارومیه نیز عینا تایید شد.