جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

محمد نظری: مسئولین قضائی ایران هیچ اختیاری از خود ندارد و باعث خجالت و شرمساری هستند

به گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان: اداره اطلاعات جمهوری اسلامی ایران با انتقال یا آزادی مشروط محمد نظری مخالف است.

در گزارش آمده است وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران با درخواست محمد نظری زندانی سیاسی کورد مبنی بر آزادی مشروط وی و یا انتقال وی بە زندان مهاباد مخالفت می‌کند.
این زندانی سیاسی کورد قریب ۲۳ سال است کە در زندان ندان رجایی شهر کرج محبوس است چند سال متوالی ست وی از بیماری قلبی و دیسک کمر رنج می‌برد و از مداوای او نیز جلوگیری به عمل میاید همچنین او در طول این مدت فقط چند بار اجازه ملاقات حضوری با خانوادەاش را داشته است؛ و در طول این سال‌ها هیچ‌گاه اجازه استفاده از مرخصی استعلاجی، علیرغم مشکلات جسمی بە او دادە نشدە است.

محمد نظری مدتی پیش درخواستی مبنی بر ابهام اداری قوە قضاییه خواستار آزادی و یا انتقال خود بە زندان مهاباد شد؛ اما وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران با درخواست وی مخالفت کرده و حتی در طول بررسی بە پروندە وی نیز، رسماً اجازە ملاقات با خانوادەاش را منحل نمود و از مداوای وی ایضاً در بیمارستان زندان رجایی شهر خودداری به عمل آورد و در جواب درخواستش برای معالجە مسئولین زندان بە وی گفتەاند کە تنها دادگاه مهاباد اختیار این کار را دارد. نیابت پرونده‌اش در دادسرای انقلاب کرج، تنها نگهداری این زندانی است.

محمد نظری در یادداشتی کوتاه نوشته است کە گویا بعد از گذشت نزدیک به ۲۳ سال هنوز عقده و کینه‌های وزارت اطلاعات تمام‌شدنی نیست که با ارسال نامه به مراجع قضائی مانع از آزادی و یا انتقال به زندانی دیگر می‌شود و این جای تأسف دارد که قوه قضائیه‌ ایران تبدیل به مأمور بله‌قربان‌گویی ارگان دیگر شده است که هیچ اختیاری از خود ندارد و این باعث خجالت و شرمساری مسئولین قضائی ایران است که تمام شئون انسانی و وجدان کار را زیر پا گذاشته است و بااینکه طبق قانون خود نوشته آنان، من باید آزاد می‌شدم اما به خاطر دل‌خوشی دیگران مانع از اجرای عدالت می‌شوند.

محمد نظری، فرزند حمدالله، متولد ۱۳۵۰، در سال ۱۳۷۳ در بوکان به اتهام همکاری با احزاب کوردستانی بازداشت و در دادگاه ارومیه محکوم‌به اعدام شد. این حکم در سال ١٣۷۸ به حبس ابد تقلیل یافت.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

کشتە شدن یک کولبر با شلیک مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

قاضی پرونده: شما بیگناه و جرمی مرتکب نشده اید: ممانعت وزارت اطلاعات از دادگاهی مجدد زانیار و لقمان مرادی

دیواندرە/١٠ روز بي خبرى از سرنوشت یک کارگر بازداشتى از سوى نيروهاى امنيتى