١٢ شهروند سردشتی به اتهام اخلال در نظم عمومی به حبس محکوم شدند

١٢ شهروند سردشتی به اتهام اخلال در نظم عمومی به حبس محکوم شدند

بە گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان دادگاە انقلاب جمهوری اسلامی ایران در شهرستان سردشت شرق کوردستان، ١٢ شهروند ساکن این شهر را بە اتهام مشارکت در ایراد ضرب و جرح مأمورین انتظامی به پرداخت دیه و زندان محکوم کرد.
در گزارش رسیدە امدە است کە سردار اسماعیلی، رامین حسن‌زاده، صفا حسن‌پور، سهیلا زبیری، هیمن جنت‌یار، سامرند احمدزاده، آمانج شیخه‌پور، سامان ملکاری،حسین پری‌آقایی، محمد قادریان،کامل رسول‌پور وفرهاد شیخانی بە اتهام مشارکت در اخلال در نظم عمومی شهر سردشت هرکدام به تحمل ٦ ماه حبس تعزیری و بە دلیل تمرد در مقابل مأمورین انتظامی ایپان نیز به ٦ ماه حبس تعزیری محکوم شدەاند.
همچنین سید ابوالفضل دشتبان، بختیار درخشان، امید زحمت‌دوست و نوید اصلان‌زاده، بە همراە ۱۲ متهم دیگر با توجه به نامشخص بودن پروندە و مسبب اسیب و صدمات واردە بە اموال عمومی مشترکا و در مجموع به پرداخت دیه به میزان ١٦,٢١٠,٠٠٠ تومان محکوم شدەاند. قابل ذکر است کە این اتهامات از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بە این افراد زدە شدە است.
در نوزدهم اردیبهشت ماه سال گذشته همزمان با تجمع تعدادی از شهروندان مهابادی در اعتراض به حوادث مربوط به هتل تارا کە در آن بە قربانی شدن یک دختر جوان کورد انجامید، شماری از شهروندان سردشتی، جهت محکوم کردن مرگ فریناز خسروانی در شهر مهاباد و همصدایی با مردم این شهر، تجمع اعتراضی ترتیب دادند. در این تجمع اعتراضی نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌کنندگان در این اعتراض باهم درگیر شدند کە دست کم ١٢ نفر از انها توسط نیروهای امنیتی چمهوری اسلامی ایران در سردشت دستگیر شدند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان