قطع پای زندانی سیاسی کورد در زندان ارومیه

گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان حاکی از آن است کە پای زندانی سیاسی «مراد احسانی» توسط پزشکان بە دلیل عفونت شدید قطع گردید.

مراد احسانی روز ٦ آذرماه سال١٣٩٤ براثر شلیک مستقیم نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران در شرق کوردستان، از ناحیه پا زخمی و دستگیر شد.

نیروهای امنیتی و نظامی حکومت اسلامی ایران، ایشان را با همین وضعیت و بدون رسیدگی به زندان ارومیه انتقال می‌دهند، پس از گذشت چندین ماە به علت عدم درمان و رسیدگی لازم توسط کادر و پزشکان، پای وی دچار عفونت بسیار شدید شد و پزشکان بیمارستان ارومیه ناچار به قطع پای وی می‌شوند.

همچنین در همین گزارش آمدە است

پس از زخمی شدن مراد احسانی توسط نیروهای انتظامی حکومت اسلامی ایران در ارومیه و پس از انتقال به زندان، بشدت تحت شکنجه قرارگرفته و عامل خونریزی زیادی از او شده بود، همین بی‌توجهی مسئولین زندان، و خونریزی بسیار شدید کە در آخر منجر به عفونت نیز شد پزشکان را مجبور به قطع پایش کرد.

مراد احسانی به «اتهام کورد بودن» و «همکاری با احزاب کوردستانی» دستگیر و تاکنون اجازه ملاقات به خانواده وی داده نشدە است. لازم بە یادآوری است، پدر وی نیز در بە اتهام آنچه«همکاری با احزاب سیاسی کوردستان» عنوان‌شده در زندان نگهداری می‌شوند همچنین روز هشتم مهرماه سال جاری نیز نیروهای امنیتی حکومت اسلامی ایران در ارومیه با یورش به منزل برادر ایشان، محمد احسانی ۲۳ ساله و دانشجوی رشته حقوق دانشگاه ارومیه را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان