جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخباربازداشتسلایدرمدنی

انتقال یک شهروند سالخورده به زندان رژیم ایران در نقده جهت اجرای حکم حبس

ک.م.م.ک:

دوشنبە ۲۱ خرداد ۱۴۰۳ خورشیدی، یک شهروند با هویت «محمدامین محمدی»، ٧٣ ساله و اهل پیرانشار جهت اجرای حکم دو سال حبس، به زندان رژیم ایران در نقده منتقل شده است.

بر اساس گزارش رسیده به ک.م.م.ک توسط یک منبع مطلع، این شهروند سالخورده پیشتر از سوی دادگاه انقلابرژیم ایران در پیرانشار به اتهام «همکاری با یکی از احزاب کورد اپوزیسیون رژیم ایران» به دو سال حبس محکوم شده بود.

منبع مطلع افزود که آقای محمدی پیشتر به رأی دادگاه بدوی اعتراض کرده بود، اما دادگاه تجدیدنظر عیناً حکم دو سال حبس وی را تأیید کرده بود.

محمدامین محمدی، اهل روستای «تمرچین» از توابع پیرانشار است.
نامبردە در تاریخ سیزدهم شهریور سال گذشته بدون ارائه حکم قضایی از سوی نیروهای سرکوبگر رژیم بازداشت و جهت بازجویی به بازداشتگاه اداره تروریستی اطلاعات در اورمیه منتقل شد.

این شهروند پس از ۷۵ روز بازداشت با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بود.
ع.م

Related posts

انفجار مین در قصر شیرین و زخمی شدن شهروند کورد

پیرانشار: دو شهروند با تودیع وثیقه آزاد شدند

بازداشت دوباره محمود صالحى توسط نيروهاى اطلاعاتى