موج جدید توقیف روزنامه‌های شمال کوردستان توسط دولت ترکیە  

به گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان روز٣٠ اکتبر نیروهای امنیتی ترکیە با یورش به دفاتر روزنامه‌های شمال کوردستان، دفاتر این روزنامه‌ها را پلمپ و کارمندان این روزنامه‌ها را بازداشت کردند.

روزنامه‌های پلمپ شدە عبارت‌اند از روزنامه آزادی ولات (AZADIYA WELAT) در شهر آمد، روزنامه ازگەر گوردیم (Özgür Gündem) در استانبول و روزنامه‌های یوکسکوا (Yüksekova) روزنامه خبر (HEBER) کە در سراسر ترکیە پخش می‌شود. همچنین آژانس خبری دجله (DIHA)، آژانس خبری زنان (JINHA)، ازجمله رسانه‌هایند که طی حکمی منتسب بە شورای وزیران ترکیە توقیف و بازداشت شدند

خبرگزاری آناتولی ترکیه در این ربطە مدتی پیش اعلام کرد کە دولت ترکیه ١٨ شبکه تلویزیونی، سه خبرگزاری، ٢٣ ایستگاه رادیویی، ٤٥ روزنامه و ١٥ مجله ترکیه را به اتهام ارتباط با کودتاگران در ماە جاری پلمپ کردەاست در همین حال، برخی دیگر از رسانه‌ها تعداد شبکه‌های تلویزیونی تعطیل‌شده را ١٦ شبکه اعلام کردند.

دولت ترکیه در پی کودتای نافرجام در این کشور، هزاران نفر را به اتهام ارتباط با کودتا بازداشت یا از کار برکنار کرده و به پاک‌سازی گسترده نهادهای دولتی و نظامی دست‌زده است. شماری از مدارس و نهادهای غیردولتی نیز به اتهام ارتباط با کودتاچیان بسته‌شده است. کە در این میان موج دستگیری و بازداشت شهروندان در شمال کوردستان بە اتهامات واهی بە صورت چشمگیری افزایش یافتە است.

 

جمعیت حقوق بشر کوردستان