بی‌خبری از سرنوشت دو شهروند کورد

باگذشت دو هفته از بازداشت دو شهروند کورد اهل سقز در شرق کوردستان، خانواده‌های آن‌ها از وضعیتشان خبری ندارند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان: یاسین کنعانی و عادل حسین زاده دو شهروند اهل سقز در شرق کوردستان، دو هفته پیش توسط نیروهای لباس شخصی وزارت اطلاعات بازداشت و از آن زمان تاکنون خبری از آن‌ها در دست نیست.

به گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان به نقل از hrkurd: یاسین کنعانی ۲۹ ساله و عادل حسین زاده ۲۶ ساله اهل سقز طی دو هفته پیش، نیروهای وزارت اطلاعات بدونِ در دست داشتن هیچ حکمی آن‌ها را بازداشت کردەاند.

خانواده این دو شهروند کورد تا اکنون از محل نگهداری فرزندانشان، به‌رغم تلاش و مراجعه به نهادها و ارگان‌های امنیتی وزارت اطلاعات در سقز، هیچ خبری از سرنوشت فرزندانشان ندارند.

تا لحظه انتشار این خبر از اتهامات احتمالی وارده به این دو شهروند کورد اطلاعی در دست نیست.

جمعیت حقوق بشر کوردستان