جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

بازداشت دو هنرمند کورد اهل سنە در شرق کوردستان توسط نیروهای وزارت اطلاعات

گزارش های رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان حاکی از آن است کە دو  هنرمند کورد بە اسامی مهدی توکلی و محمد عبدی در تاریخ ۲۰ مهر ماه در خیابان بلوار سنە توسط نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات ایران بازداشت شدە و تا لحظه تنظیم خبر از علت بازداشت، محل نگهداری و اتهام احتمالی این هنرمندان خبری در دست نیست.

لازم بە یاداوری می باشد ، محمد عبدی ضمن تحصیل در دانشگاە به هنر عکاسی مشغول بوده، همچنین مهدی توکلی و به عنوان مربی در سینما جوان  کوردستان به ٱموزش هنرجویان پرداختە ، ایشان چندین نمایشگاه در مورد وعضیت آوارگان کوبانی و شنگال در شهرستان سنە برپا کردند و با استقبال پر شور مردم سنە مواجە شد.

فشارهای وارده‌ از سوی حکومت اسلامی ایران بر مردم شرق کوردستان روزبه‌ روز افزایش می‌یابد اینبار این

حکومت اسلامی جدا از سیاست فقرگذاری و بیکاری ، اعتیاد و دستگیری فعالان سیاسی و مدنی ، با دستگیری و تحت فشار گذاشتن هنرمندان فاز دیگری از سیاست های سرکوب مردم این سرزمین را شروع کردە است .

جمعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

بازداشت ٢ رانندە کامیون در سنە

شهروند مریوانی در شرق کوردستان اقدام به خودسوزی کرد

اعتصاب صادرکنندگان به تعرفه جدید گمرکی