سرپل ذهاب؛ بازداشت دکتر لقمان قنبری نویسنده و مترجم از سوی نیروهای امنیتی

ک.م.م.ک:

بر اساس گزارش های دریافتی به مرکز خبری KMMK، یکشنبە ۱۹ فروردین ماە ۱٤۰۳ خورشیدی، نیروهای اطلاعات سپاه رژیم ایران با یورش به منزل دکتر لقمان قنبری نویسنده و مترجم اهل سرپل ذهاب، اقدام به بازداشت و ظبط گوشی موبایل، لپ تاب، مدارک تحصیلی و کتاب های شخصی ایشان کردند.

بر اساس همین گزارش، این شهروند به اتهامات واهی ارتباط با خبرگزاری های غربی و اسرائیلی و همچنین انتشار مطالب با مضامین ناسیونالیسم کوردی بازداشت و پس از بازجویی و بررسی موبایل و ایمیل های وی با گرفتن تعهدنامه آزاد شد.

دکتر لقمان قنبری ۳۹ ساله، فارغ التحصیل دکترای علوم سیاسی می باشد و از آثار تالیف و چاپ شده ایشان می توان به
١- ژیواکونومیک و سیاست خارجی توسعە گرا
۲- ناسیونالیسم دولت و هویت در جهان عرب
٣- جهانی شدن رویکردها و روشها اشارە نمود.
همچنین دکتر لقمان قنبری ترجمە کتاب های
۱- کوردها در خاورمیانە نا آرام اثر افرا بنگیو
٢- کوردها گذشته حال و آینده اثر کریم یلدیز را در گنجینه آثار خود دارد ولی هیچوقت اجاز چاپ و انتشار را نیافت.

ب.ش

دیدگاهتان را بنویسید