جمعیت حقوق بشر کوردستان
سلایدرکولبر زخمی شدەکولبران

زخمی شدن دو شهروند در نوار مرزی نوسود

ک.م.م.ک:

بر اساس گزارش ها، شنبە ۲٦ اسفند ۱٤۰۲ خورشیدی، دو شهروند حین کۆڵبەری در مرز نوسود پس از شلیک سلاح ساچمه ای و پرتاب سنگ توسط نیروهای هنگ مرزی رژیم ایران به سوی گروهی ازشهروندان زخمی شدند که هویت یکی از آنها افشار بابایی اهل سەوڵاوا می باشد که از ناحیه سر زخمی شده است.

لازم به ذکر است که، هویت نفر دوم تا لحظه تنظیم خبر مشخص نگردیده است.

ب.ش

Related posts

احضار و بازداشت دو شهروند دیگر توسط نیروهای امنیتی ایران

زخمی شدن یک کولبر با شلیک مستقیم نیروهای هنگ مرزی حکومت ایران

Rahim Kholafai

مرگ ماموستا شیخ محمد ابراهیمی بر اثر محدودیتهای اعمال شدە توسط حکومت ایران در مریوان