ورمێ؛ ارسلان خودکام برای مداوای پزشکی به مرخصی اعزام شد

ک.م.م.ک:

سە شنبە ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ خورشیدی، پس از چندین بار درخواست، با مرخصی ارسلان خودکام زندانی سیاسی اهل مهاباد و محکوم به حبس ابد، برای درمان و عمل جراحی چشم موافقت شد.

لازم به ذکر است که، ارسلان خودکام در سوم اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط اطلاعات سپاه بازداشت و بعداز ۳۶ روز حبس انفرادی به زندان رژیم ایران در ورمێ منتقل و با فشار نهادهای امنیتی در ٨ تیر ماه ۱۳۹۷ توسط دادسرای نظامی ورمێ به اتهام جاسوسی برای یکی از احزاب مخالف نظام به اعدام محکوم گردید.

پس از اعتراض این شهروند به رأی و ارسال درخواست به ریاست قوه قضائیه برای رسیدگی مجدد پرونده به دور از فشار نهادهای حفاظتی، با استناد به ماده ۲۰ کمیسیون عفو و تخفیف مجازات، حکم صادره به حبس ابد تقلیل پیدا گردید.

ب.ش

دیدگاهتان را بنویسید