سنندج؛(سنە) ناپدید شدن یک زندانی در زندان سنه وصدور حکم برای زندانی دیگر

ک.م.م.ک:

دوشنبه ۱۴ آذر ماه سال ۱۴۰۱خورشیدی، یک شهروند زندانی بنام “هێمن حفارمصطفایی” زندانی محکوم به اعدام اهل شهرستان مریوان، ازهنگام وقوع شورش زندانیان که در تاریخ ۹م مهرماه گذشته رخداد توسط نیروهای سرکوبگر داخل زندان ناپدید شده و تاکنون از سرنوشت و ایشان هيچ اطلاعی در دست نیست.

از سوی دیگر، یک دانشجوی دانشگاه تهران بنام “نسیم مردوخی ” اهل شهرستان سنندج(سنه) که در تاریخ ۲۳ی مهرماه گذشته توسط نیروهای سرکوبگر حکومت ایران بازداشت شده بود از سوی شعبه دوم دادسرای اوین تهران به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، محکوم شد.

ع . ر

دیدگاهتان را بنویسید