جمعیت حقوق بشر کوردستان
زخمیسلایدرکولبر زخمی شدە

بانه؛ مجروح شدن دو شهروند حین کۆڵبەری

ک.م.م.ک:

چهارشنبه ۱۶ اسفند ماه ۱۴۰۲ خورشیدی دو شهروند با هویت های ادریس خاکپور و حیدر فامیلی نا مشخص اهل سقز توسط مرزبانان رژیم ایران در نوار مرزی هەنگەژاڵ هدفت گلوله مستقیم قرار گرفتند و بشدت مجروح شده اند.

لازم به ذکر است، این دو شهروند جهت مداوا به بیمارستان صلاح الدین ایوبی شهر بانه انتقال داده شده اند.

باید خاطر نشان کرد، حکومت استبدادی و اشغالگر ایران تمامی منابع و معادن و اولویتهای اقتصادی کوردستان را بەتاراج میبرد و در حالی کە خود یکی از بزرگترین ترانزیتهای قاچاق بین المللی شناختە شدە بخاطر باری چند کیلویی جان و زندگی و سلامتی ضعیفترین قشر ملت تحت ستم کوردستان را بە خطر می اندازد.

میلاد مهرابی

Related posts

اعزام دیاکو تارا از زندان حکومت ایران در نغده به مرخصی

دو کولبر بر اثر تیراندازی نیروهای نظامی حکومت ایران در منطقه مرزی نوسود زخمی شدند

کرماشان؛ بازداشت یک فعال مدنی توسط نیروهای امنیتی

Bilal Enferadi