سحر فیضی با قرار وثیقه آزاد شد

به گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان سحر فیضی، دانشجوی اهل سقز در شرق کوردستان پس از گذشت چهار ماه بازداشت با تأمین قرار وثیقه دو میلیارد ریالی آزاد شد.

روز ۲۳ تیرماه سال ۱۳۹٥، نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات با مراجعه به منزل «سحر فیضی» دانشجوی ۲۴ ساله سقزی به اتهام شرکت در اعتصابات شرق کوردستان و همکاری با احزاب کوردستانی پس از تفتیش منزل، وی را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کرده‌ بودند.

حال پس از گذشت چهار ماه ایشان با تأمین قرار وثیقه آزاد شدند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان