آزادی فعال دانشجویی کورد

کامرانی پور فعال دانشجویی کورد پس از ١٠ ماه حبس از زندان مرکزی مریوان در شرق کوردستان  آزاد شد.

روز یکشنبه ١٣ دی ماه “ریبوار کامرانی پور”، دانشجوی  پیام نور سنه  با گذشت ١٠ ماه حبس از زندان مرکزی مریوان آزاد شد.

این فعال دانشجویی، سه روز پس از مراسم روز دانشجو در سال گذشته  در تاریخ ١٩ آذرماه توسط نیروهای امنیتی در سنه بازداشت و ششم اسفندماه ٩٣ با تودیع وثیقه ٢٠٠ میلیونی آزاد شد.

پس از آن دادگاه انقلاب اسلامی ایران در سنه کامرانی پور را به اتهام “عضویت در یکی از احزاب کوردی”، به ١٨ ماه حبس تعزیری محکوم کرد که حکم صادره در تجدیدنظر به ١۴ ماه حبس تعزیری کاهش یافت.

وی تیرماه سال جاری برای اجرای حکم ١۴ ماهه روانه زندان مریوان شد.

ریبوار کامرانی پور از فعالین “انجمن سبز چیای مریوان” و دانشجوی “رشته علوم کامپیوتر” در دانشگاه پیام نور سنه بود که امروز پس از ١٠ ماه تحمل حبس با استفاده از آزادی مشروط آزاد شد.