انفجار مین/زخمی شدن دو جوان اهل سروآباد را پی داشت

خبرهای رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان حاکی از آن است کە نواحی اطراف سروآباد پر از مین‌های بە جا ماندە ی دوران جنگ ایران و عراق است و عدم مین‌روبی این مناطق، عامل اصلی انفجار مین روز یکشنبە است کە باعث زخمی شدن دو جوان سروآبادی بە نام‌های جمال فتاحی ۱۹ ساله و آرمین عبدالهی ۲۷ سالە شد.

در پی این انفجار هر دو شهروند از نواحی دست‌وپا، سروصورت به‌شدت زخمی شده و به بیمارستان منتقل گردیدند.

به گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان پس از گذشت چندین دهە از اتمام جنگ و خالی شدن پایگاه‌ها و پاسگاه‌های نظامی در شرق کوردستان هنوز این مناطق مین ریزی شدە پاک‌سازی نشده‌اند.

حکومت اسلامی ایران پس از تخلیە منطقه جهت اثبات حضور و ایجاد ترس و وحشت در بین مردم شرق کوردستان باوجود در دست داشتن نقشه نقاط مین ریزی شدە اقدامی جهت پاک‌سازی انجام نمی‌دهد و به‌عمد بیشتر این مناطق آلودە را پاک‌سازی‌شده و منطقه‌ی امن اعلام می‌کند.

و سالانه تعداد زیادی شهروندان کورد براثر انفجار مین و مهمات به‌جای مانده، معلول یا کشته می‌شوند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان