انتقال خۆشناو عینی به زندان حکومتی ایران در شنۆ

ک.م.م.ک:

بر اساس گزارش ها، یکشنبه ۱۰ دی ماه سال ۱٤۰۲ خورشیدی، یک شهروند با هویت خۆشناو عینی اهل روستای سینگان از توابع شهرستان شنۆ جهت اجرای حکم حبس به زندان حکومتی ایران در این شهر منتقل شد.

بر اساس گزارش، نامبرده توسط دادگاه انقلاب حکومت در شنۆ به اتهام “عضویت و همکاری با یکی از احزاب کورد اپوزیسیون حکومت ایران” به دو سال حبس محکوم شده بود.

لازم به ذکر است، نامبرده چهارشنبه ٢٢ تیر ماه ۱٤۰۱ بدون اراٸه حکم قضایی توسط ماموران امنیتی رژیم بازداشت و روز یکشنبه ۲ مرداد ماه همان سال با قرار وثیقه آزاد شده بود.

ر.خ

دیدگاهتان را بنویسید